Seznam akreditovaných studijních programů

Údaje o akreditovaných studijních programech

 

Fakulta veterinárního lékařství

a)

Magisterský studijní program Veterinární lékařství,
studijní obor Veterinární lékařství
prezenční forma studia, standardní doba studia 6 let, kód M 4301

b)

Doktorský studijní program Veterinární lékařství s řadou studijních oborů

 

Název a kód studijního programu Kód studijního oboru Název studijního oboru
Veterinární lékařství M4301 4301T014 Veterinární lékařství
Veterinární lékařství  *)
Veterinární lékařství P4301 4301V002 Genetika a plemenitba zvířat
  4301V003 Choroby koní
  4301V029 Choroby psů a koček
Dogs and Cats Diseases *)
  4301V008 Infekční choroby a epizoologie
Infectious Diseases and Veterinary Epidemiology *)
  4301V030 Veterinární chirurgie, ortopedie a zobrazovací technika
  4301V015 Veterinární mikrobiologie a imunologie
Veterinary Mikrobiology and Immunology *)
  4301V017 Veterinární parazitologie
Veterinary Parasitology *)
  4301V031 Reprodukce zvířat
  4301V025 Fyziologie a farmakologie
  4301V027 Choroby ptáků, plazů a drobných savců
Avian and  Exotic Animal Diseases *)
  4301V032  Anatomie, histologie a embryologie
  4301V033  Choroby přežvýkavců a prasat
  4301V034  Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie
  4301V035 Patologická morfologie a parazitologie

Studijní obory v rámci studijního programu: -výuka v anglickém jazyce *)