Odkazy

Studenti

Zaměstnanci

 • VEFIS (Intranet) - sdílené složky, nástěnka, diskusní fórum a inzerce
 • VERSO - ekonomický systém
 • E-mail - pošta přes webové rozhraní
 • Helpdesk - zde hlásit poruchy počítače, nefungující internet apod.
 • Legsys - právní informační systém
 • E-ZAK - veřejné zakázky VFU Brno
 • PAP - Požadavek akviziční potřeby

 

 Věda

 Ubytování, strava

Služby

 • SafeQ - kopírovací a tiskové služby (přístup jen z areálu VFU)
 • VEFIS - sdílené složky, nástěnka, diskusní fórum a inzerce
 • Průkazy ISIC

Kroužky, kluby, organizace

 Internet

     facebook

 

 •   WIFI - připojení na WIFI je možné pouze z parku VFU, ve vestibulu velkých zvířat a ve vestibulu budovy č. 24 (SIS)
 

Brno