Klinika chorob psů a koček

přednosta: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA
zástupce přednosty: doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D.
sekretariát: Olga Nováková, Eva Podaná
dispečink: Bohunka Mišurcová, Marie Pytelová, Dita Frimlová, Miroslav Okurek
sklad léčiv: Kateřina Roupcová 
webmaster: MVDr. Robert Srnec, Ph.D., Olga Nováková

obr zamestnanci Zaměstnanci kliniky
obr klinicka cinnost Klinická činnost - informace pro klienty
obr pedagog Pedagogická činnost - informace pro studenty obr veda a vyzkum Věda a výzkum

 

Současnost

Klinika chorob psů a koček je umístěna v Pavilonu klinik malých zvířat a je součástí Sekce malých zvířat (sekční rada prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA). Kromě Kliniky chorob psů a koček (přednosta prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA) je zde rovněž umístěna Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců (prof. MVDr. Zdeněk Knotek, CSc.) a současně se zde nachází Klinická laboratoř pro malá zvířata (prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.).
Klinika chorob psů a koček byla v letech 2001 – 2003 rozsáhle zrekonstruována a je postupně vybavována nejmodernější diagnostickou technikou. V současnosti na ní pracuje více než 70 zaměstnanců nejrůznějšího zaměření a specializace. Jedná se o moderní klinické pracoviště nabízející komplexní veterinární služby pro psy a kočky na vysoké odborné úrovni – podrobněji viz jednotlivá oddělení.

KCHPK_mapa

Umístění areálu VFU Brno a lokalizace Kliniky chorob psů a koček –viz plán areálu univerzity s vyznačením přístupu na kliniku.
Na klinice poskytujeme nepřetržité veterinární služby pacientům z celé České republiky a ve vybraných specializacích a úkonech i ze zemí sousedních, což je pro nás potěšujícím uznáním odborných kvalit řady zde pracujících odborníků. Ročně je na klinice ošetřeno kolem 10.000 pacientů a roste také počet zvířat hospitalizovaných.
Hospitalizace zahrnuje 4 oddělení pro psy a 2 oddělení pro kočky s celkovou kapacitou 96 hospitalizačních míst. Mezi našimi pacienty zatím převažují psi, ale zastoupení koček každoročně roste. Klinika slouží převážně jako referenční pracoviště v řadě specializací a diagnostických procedur, neodmítneme však žádného zájemce o pomoc či konzultaci.
 

 Historie kliniky jako celku

Nejbližším organizačním předchůdcem Kliniky chorob psů a koček byla Klinika chorob malých zvířat, která vznikla v roce 1999 zásadní reorganizací klinického provozu na Fakultě veterinárního lékařství. Tehdy bylo rozhodnuto, že kliniky již nebudou organizovány podle oborů (interna, chirurgie, porodnictví a gynekologie), ale přejde se ke struktuře respektující živočišné druhy, resp. jejich skupiny. Klinika vznikla sloučením I. interní kliniky, Kliniky chirurgie a ortopedie a Kliniky porodnictví, gynekologie a andrologie s tím, že do nového organizačního celku byly zařazeny části týkající se interní medicíny, chirurgie a ortopedie, rentgenologie, a reprodukce malých zvířat. Klinika chorob psů a koček ve stávající organizační struktuře tedy nabyla svou podobu v roce 2003.