Sekce, ústavy a kliniky

Základními organizačními jednotkami Fakulty veterinárního lékařství jsou 4 sekce.
Sekce se dále člení na ústavy a kliniky.


Sekce chorob malých zvířat - sekční rada Prof. MVDr. Alois Nečas Ph.D., MBA
   Klinika chorob psů a koček       
   Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců
   Klinická laboratoř pro malá zvířata
 

Sekce chorob velkých zvířat - sekční rada Doc. MVDr. Markéta Sedlinská Ph.D.
   Klinika chorob koní
   Klinika chorob přežvýkavců a prasat
   Klinická laboratoř pro velká zvířata