Ústav fyziologie

přednosta: prof. MVDr. Jaroslav Doubek, CSc.
zástupce přednosty: Prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
webmaster: MVDr. Petra Bíliková, Ph.D.
sekretářka: Jana Dvořáková

 

Publikace v rámci projektu OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0288) ke stažení *.pdf
Terminologický slovník laboratorní diagnostiky
Základy laboratorní diagnostiky neinfekčních nemocí
Laboratorně diagnostické algoritmy pro klinickou praxi
Hematologický a cytologický atlas

 

Publikace v rámci projektu OPVK (CZ.1.07/2.2.00/15.0252) k prohlížení

 

obr zamestnanci Zaměstnanci klinik Klinická činnost
obr pedagog

 

Pedagogická činnost

   Modelové patomechanizmy
   Atlas klinické patologie
   Interaktivní atlas laboratorních nálezů
obr veda a vyzkum

Věda a výzkum

Historie ústavu