The University Of Veterinary Sciences Brno Internal Wage Regulations

The University Of Veterinary Sciences Brno Internal Wage Regulations

Platnost od: 16.12.2022

Účinnost od: 01.01.2023

Platnost do: without date

Gestor sekretariát kvestora

Klíčová slova mzdový předpis

Poznámka

Soubor Internal Wage Regulations 1.1.2023.pdf The University Of Veterinary Sciences Brno Internal Wage RegulationsStudy at the Faculty of Veterinary Medicine

 

More info

Study at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

 

More info

TEXT