Election Regulation of the Academic Senate of VFU Brno

Election Regulation of the Academic Senate of the University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno

Platnost od: 09.03.2021

Účinnost od: 09.03.2021

Platnost do: without date

Gestor akademický senát

Klíčová slova volební řád, akademický senát

Poznámka

Soubor UZ2-VŘ AS-VFU-3 ANG.pdfStudy at the Faculty of Veterinary Medicine

 

More info

Study at the Faculty of Veterinary Hygiene and Ecology

 

More info

TEXT