Studentům VETUNI, jimž byla na ak. rok 2023-24 přidělena lůžka na koleji KSK, Králova 45, Brno předubytováním, se rozumí závazná rezervace určitého pokoje pro následující akademický rok na kolejích VETUNI studentem, kterému byla kladně vyřízena žádost o kolejní místo v prvním kole zpracování žádostí o koleje.

Pokyny k předubytování

Kauce ve výši 2000,- Kč musí být uhrazena v termínu před rezervací pokoje. Studenti, kteří jsou v současné době ubytováni na KSK, Králova 45, Brno a kauci mají zaplacenou na ak. rok 2022-23, nemusí kauci platit, bude se jim převádět na další akademický rok. Studenti, kteří nebydlí na KSK, Králova 45, Brno, mohou kauci uhradit buď bezhotovostně na účet univerzity, nebo hotově v úředních hodinách v kanceláři Správy kolejí, Králova 45, Brno. Studentům, kteří kauci uhradili a následně žádost zruší nebo se vůbec neubytují, se kauce nevrací.

Při bezhotovostní úhradě je nutné odeslat částku na účet do ČSOB číslo: 154568547/0300

  • Variabilní symbol – rodné číslo studenta (bez lomítka)
  • Specifický symbol - 801111

Pokud student neuhradí kauci, která bude připsána na jeho konto v ubytovacím programu, nebude možné, aby si zarezervoval pokoj.

Rezervace pokojů probíhá elektronicky.
Student se přihlásí pomocí hesla (stejně jako při podávání žádosti) a zarezervuje si pokoj na následující akademický rok. Pokud si studenti chtějí provést rezervaci pokoje pro pár, musí tak učinit osobně v kanceláři Správy kolejí. Systém dovolí rezervaci pouze studentům stejného pohlaví.

Postup jak se student dostane do své ubytovací karty:

www.vfu.cz – rychlé odkazy – ISKaM kolejní systém – přihlásit – pomocí svého hesla otevře záložku – stav žádosti (žádost je uspokojená) – student si může rezervovat pokoj na následující ak. rok.

Termíny pro předubytování na KSK, Králova 45:

STUDENTI, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZŮSTAT VE STEJNÝCH POKOJÍCH
9. - 10. 5. 2023

STUDENTI, KTEŘÍ CHTĚJÍ ZMĚNIT POKOJ A STUDENTI NEBYDLÍCÍ NA KSK
11. - 12. 5. 2023

Studenti, kteří se nepředubytují na stávající pokoj v daném termínu, nemohou požadovat jeho rezervaci.

Termíny nástupu na kolej v ak. roce 2023-24 budou zveřejněny do 30.6.2023 včetně všech potřebných dokladů potřebných k ubytování.

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT