Mobility za účelem školení (Staff Mobility for Training, STT) lze využít na školení a stáže různého typu, workshopy, tzv. stínování (sledování pracovního rytmu a procesů kolegy na zahraničním pracovišti), jazykové kurzy a podobně.

STT nelze uplatnit na konference.

Tento typ mobilit je určený pro akademické i neakademické zaměstnance. Důležité je, aby daná aktivita měla přímý a jednoznačný přínos pro náplň uchazečovy práce na VFU. Mobilita může trvat 2-60 pracovních dní. Vycestovat lze do všech programových zemí Erasmu+, tedy do zemí EU, Norska, Lichtenštejnska, Makedonie, Turecka a na Island.

Mobilitu si může uchazeč domluvit sám na zajímavém pracovišti podobného typu na jiné univerzitě či v podniku soukromého sektoru v některé z programových zemí. Další možností je vybrat si relevantní workshop či školení na tomto webu: http://staffmobility.eu/ či zareagovat na některý z našich hromadných e-mailů.

V případě, že byste měli zájem vyjet na Erasmus+ mobilitu pro neakademické zaměstnance, zašlete prosím na mou adresu následující údaje: motivační dopis obsahující Vaše kontaktní údaje a informace o Vašem pracovním zařazení a služebním věku na VFU, jazykových znalostech a očekávaném přínosu mobility. Pokud se jedná o mobilitu z Vaší iniciativy, přiložte prosím rovněž akceptační dopis dané instituce či e-mailovou korespondenci dokládající, že přijímající instituce souhlasí s Vašim přijetím, a předpokládaný harmonogram Vašeho pobytu. Pokud se jedná o mobilitu organizovanou třetí stranou, přiložte prosím k motivačnímu dopisu program dané akce. Každý motivační dopis by měl být podepsaný Vámi a Vašim přímým vedoucím na důkaz toho, že je v případě schválení mobility ochoten Vás na daný termín uvolnit z pracoviště. Mobilita je evidována jako služební cesta.

Na mobility tohoto typu je možné se hlásit kdykoliv v průběhu roku. 

Při posuzování žádosti o STT se budou posuzovat následující kritéria: relevance mobility pro pracovní náplň zaměstnance na VFU, předchozí účast na mobilitách (přednost budou mít zaměstnanci hlásící se o mobilitu poprvé), aktuální stav finančních prostředků využitelných na mobility. Žádosti bude posuzovat oddělení pro VVZ v čele s institucionálním koordinátorem programu Erasmus+ na VFU, tedy prorektorem pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

V případě kladného posouzení žádosti bude zaměstnanec informován o administraci mobility a výši finančního příspěvku. Finanční podpora se vypočítává podle platných tarifů Erasmus+ sazebníku dle počtu dní strávených na mobilitě.

ADMINISTRATIVA PŘED ODJEZDEM

Účastník mobility musí mít před odjezdem všemi stranami potvrzený Mobility Agreement, sepsánu takzvanou účastnickou smlouvu a žádost o stipendium a Návrh na vyslání na zahraniční služební cestu

Před výjezdem (ideálně zhruba měsíc) si účastník mobility domluví schůzku s koordinátorem mobilit, během které jsou vyřízené potřebné dokumenty (Účastnická smlouva a Žádost o přiznání stipendia). Na základě těchto dokumentů je učiteli vyplaceno stipendium. 

Příspěvek je určen na úhradu pobytových nákladů souvisejících s realizací mobility. Příspěvek nepokryje celkové náklady pobytu. 

ADMINISTRATIVA PO NÁVRATU

Z mobility se účastník vrací s originálem potvrzení o absolvovaném pobytu (dopis či potvrzení na hlavičkovém papíře přijímající instituce). Toto potvrzení doručí do deseti dnů po ukončení pobytu osobně koordinátorovi mobilit.

Účastník má na konci pobytu dále povinnost vyplnit závěrečnou zprávu. Link na závěrečnou zprávu mu ke konci jeho mobility automaticky přijde na e-mail. Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT