Cílem předmětu Odborná latina je seznámit studenty se základními pravidly latinské gramatiky do té míry, aby byli schopni porozumět odbornému názvosloví svého oboru,  tj. řecké i latinské terminologii anatomické, klinické, a základům recepturní latiny (recepturní zkratky, názvy remedií a názvy lékových forem, základní pojmenování léčivých bylin, základy chemického latinského názvosloví etc.).

Předmět je určen pro studenty 1. ročníku a je ukončen zkouškou ve formě písemného testu,

Požadavky na studenty k úspěšnému ukončení semináře

  • úspěšné napsání dvou testů během semestru (I. test: po VI. lekci – včetně stupňování adjektiv; II. test: po lekci XIX.  – souhrn veškeré probírané látky)
  • u obou testů je požadována 60 % úspěšnost
  • úspěšné zvládnutí průběžných testů v Moodle (každá lekce = jeden test = jeden výukový týden) – tento požadavek nahrazuje požadavek docházky při prezenční výuce
  •  ve chvíli, kdy bude zahájena online výuka na platformě Teams – předpokládáme účast s co nejnižším počtem absencí


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT