Rektor VFU Brno, prof. Alois Nečas, Ph.D., MBA a rektor MU, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. podepsali dnes v 10.00 hod. smlouvy stvrzující přechod Farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU. Pro Farmaceutickou fakultu se tak otevírá další kapitola jejího rozvoje v rámci moravských vysokých škol, rektor VFU Brno přeje Farmaceutické fakultě v dalším období vzdělávací úspěchy a pozitivní tvůrčí potenciál při naplňování jejího vysokoškolského poslání.

 

Rektor VFU Brno, prof. Alois Nečas, Ph.D., MBA a rektor MU, prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. podepsali dnes v 10.00 hod. smlouvy stvrzující přechod Farmaceutické fakulty z VFU Brno na MU. Pro Farmaceutickou fakultu se tak otevírá další kapitola jejího rozvoje v rámci moravských vysokých škol, rektor VFU Brno přeje Farmaceutické fakultě v dalším období vzdělávací úspěchy a pozitivní tvůrčí potenciál při naplňování jejího vysokoškolského poslání.

 

 

Memorandum rektora k přesunu Farmaceutické fakulty z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na Masarykovu univerzitu

 

 

FOTOGALERIEStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT