DZS spravuje následující Vzdělávací programy:

 • Akademická informační agentura: informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia
 • AKTION Česká republika - Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání: program pro podporu bilaterální spolupráce v terciárním sektoru prostřednictvím stipendií a projektů spolupráce. Publikace ke stažení zde: http://www.dzs.cz/file/2823/cesko-rakouska-inspirace.pdf 
 • Akademická informační agentura (AMVIA): administruje žádosti o podporu vědecko-technické spolupráce mezi ČR a USA v rámci programu KONTAKT II (LH).
 • CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies): je středoevropský výměnný univerzitní program zaměřený na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. 
 • ERASMUS+:nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.
 • Eurodesk: evropská informační síť pro mládež, umožňuje mladým lidem a pracovníkům s mládeží snadný a rychlý přístup k evropským informacím týkající se studia, práce v zahraničí, cestování nebo dobrovolnictví.
 • Norské fondy a fondy EHP: Program „Spolupráce škol a stipendia" v rámci nové etapy EHP a Norských fondů nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a studijních stáží v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu.
 • Studium cizinců v ČR: Aktivity zajišťující vysokoškolské studium nebo studijní pobyty cizinců – stipendistů na veřejných vysokých školách v ČR v rámci zahraniční rozvojové spolupráce nebo na základě bilaterálních mezinárodních smluv o spolupráci v oblasti školství.
 • Study in the Czech republic: Iniciativa Study in the Czech Republic (www.studyin.cz) propaguje české vysoké školství s cílem představit zahraničním studentům nabídku vysokoškolského studia v České republice a podpořit české vysoké školy v jejich mezinárodních aktivitách. 
 • a další
 • Study in Asia:  http://www.asiaexchange.org/
 • Výstupy ze soutěží DZS: http://www.evropanasimaocima.cz/


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT