Listovy koleje VUT Brno neposkytnou v ak. roce 2023-24 ubytování pro studenty VETUNI.

 

Termíny a pokyny k ubytování na Listových kolejích VUT Brno na ak. rok 2021-22 pro studenty VETUNI
(Listovy koleje, Kounicova ul. 46/48, 602 00 Brno)

Areál kolejí: http://www.kam.vutbr.cz/?p=arek

Nejprve se v úředních hodinách a v daném termínu dostavte do kanceláře Oddělení ubytování VUT Brno, teprve poté dle zvoleného termínu nástupu na ubytování se jděte ubytovat na Listovy koleje, ne obráceně. Veškeré dotazy ohledně ubytování směřujte na oddělení ubytování VUT Brno, nikoli na Listovy koleje.

Rezervace lůžka a podpis smlouvy bude probíhat osobně na oddělení ubytování v týdnu od 6. do 17. 9. 2021 (pokud se v uvedeném termínu nedostavíte, nárok na volné lůžko tímto automaticky zanikne).

Úřední hodiny OU VUT Brno - Kancelář oddělení ubytování VUT v Brně, Koleje a menzy, Kolejní 2, 612 00 Brno, vchod vrátnicí A03, 2. patro, dveře č. 028:

Pondělí

7:30 – 11:00

12:00 – 17:00

Úterý

7:30 – 11:00

 – 

Středa

9:00 – 11:00

12:00 – 15:00

Čtvrtek

-

-

Pátek

9:00 – 12:00

 

Smlouvu lze podepsat až po připsání peněz za ubytovací jistotu na účet KaM VUT Brno (platbu zašlete jednorázovým příkazem k úhradě alespoň 3 dny před podpisem smlouvy, aby byla částka připsána již na Váš účet v ISKaMu). Ubytovací jistotu nebudeme vybírat v hotovosti! Akceptovány budou pouze platby bankovním převodem na účet KaM VUT Brno.

 „Ubytovací jistota“ (31 násobek denní sazby za ubytování dle platného ceníku) musí být uhrazena před podpisem smlouvy. Slouží k pokrytí nákladů v případě vzniklých škod. Přeplatek z ubytovací jistoty – 31násobku denní sazby bude po provedeném vyúčtování a započtení vzájemných pohledávek a závazků při odhlášení z kolejí poukázán na bankovní účet klienta evidovaný v systému ISKAM do 30 dnů od ukončení ubytování.

Částka 2976,- Kč na účet Kolejí a menz VUT Brno, č. účtu: 105819493/0300, variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“.

nebo

Částka 120 EUR se hradí na účet Kolejí a menz VUT Brno, č. účtu: 105819493/0300,
variabilní symbol (VS): najdete na stránce IS ISKaM „Základní údaje“,
účel platby (povinná položka): Vaše jméno a příjmení
specifický symbol (SS): 111
IBAN: CZ07 0300 0000 0001 0581 9493
SWIFT: CEKOCZPP

Tato částka bude z „Hlavního konta“ převedena do „Ubytovací jistoty“ až po vašem nastěhování.

Dále je potřeba se přihlásit do informačního systému VUT Brno (kontrola plateb, nastavení inkasa, celoroční obsluha konta): https://www.skm.vutbr.cz/app05/iskam/login

Při prvním přihlášení zvolte odkaz "Zapomněli jste heslo?" a dále postupujte podle pokynu. Jako přihlašovací jméno musíte použít e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při podpisu smlouvy na oddělení ubytování.

Pokud je vše v pořádku, objeví se stránka informačního systému ISKAM „Základní údaje“ s Vašimi osobními údaji. Zkontrolujte si osobní údaje, především Vaši adresu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí proveďte změnu na studijním oddělení Vaší fakulty. Informace, které prosíme vyplnit, jsou Vaše mobilní telefonní číslo a korespondenční e-mailová adresa. V položce „Účet“ zadejte číslo účtu (zřízeného výhradně na území ČR pro účely inkasa za poskytnuté služby KaM) a kód banky. Student musí být majitelem účtu. Nemáte-li v době podpisu smlouvy účet zřízen, založte si ho. Po zapsání čísla účtu do položky "Účet" klikněte na tlačítko "Aktualizovat".

K tomuto účtu si zajistěte svolení k inkasu ve prospěch účtu Kolejí a menz VUT Brno č. účtu: 105819493/0300. Musíte být majitelem tohoto účtu. Jakmile budete mít svolení k inkasu zajištěno, potvrďte tuto skutečnost zatržením checkboxu „Platba inkasem". Potvrďte kliknutím na tlačítko "Aktualizovat". Pro editaci výše uvedených údajů klikněte na tlačítko „Upravit“. Pokud budete chtít změnit stávající číslo účtu, obraťte se na Oddělení ubytování KaM VUT Brno. Při vyřizování svolení k inkasu v bance nestanovujte žádný variabilní symbol. Pokud banka VS na svolení k inkasu vyžaduje, zadejte VS ze stránky IS ISKaM „Základní údaje“.

Doporučujeme tedy nastavit ve svolení k inkasu bezlimitní plnění. Pokud s touto možností nesouhlasíte, je stanoven minimální limit 5 500 Kč / měsíc.

Výše inkasa: výše inkasa odpovídá součtu všech plateb za ubytování, KolejNet a další služby (kopírování, prádelna atd.), včetně DPH. Výše inkasa se mění podle počtu dnů v měsíci (vychází z denní sazby) a případných dalších odebraných služeb. Termín inkasa za ubytování je dle smlouvy stanoven na 5. den kalendářního měsíce za daný kalendářní měsíc, termín inkasa služeb s ubytováním spojených je stanoven na 5. den následujícího měsíce. 

Viz ceníky ubytování a služeb: www.kam.vutbr.cz/?p=ceny

Platbu za ubytování nebudeme vybírat v hotovosti! Akceptovány budou pouze platby inkasem (dle článku IV. Smlouvy o ubytování) nebo bankovním převodem na účet KaM.

·         Kde a kdy si vyzvednu klíč od pokoje?

Klíč si vyzvednete na vrátnici bloku, kde budete bydlet v den, který máte uveden ve smlouvě o ubytování. Číslo pokoje je uvedené ve Vaší smlouvě.

·         Jak stornovat rezervaci?

Napište požadavek na ubytovatelky@skm.vutbr.cz, uveďte jméno a příjmení.

·         Další informace:

Časté dotazy -  http://www.kam.vutbr.cz/?p=faqw

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT