Technologická agentura České republika

DRUHÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ - DÍLČÍ CÍL 2: ZAČÍNAJÍCÍ VÝZKUMNÍCI/VÝZKUMNICE

 

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila dne 8. února 2023 druhou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice a vyrovnávání příležitostí v projektech aplikovaného výzkumu (dále jen „SIGMA – DC2”).

 

Soutěžní lhůta začíná dne 9. února 2023 a končí dne 5. dubna 2023

Interní termíny VETUNI:

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 29. března 2023. Po schválení VVZ hlavní řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA. Vygenerované „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schánkou do 4. dubna 2023.

Informace k výzvě

Zadávací dokumentace

 

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2022

1 Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2021

 

1 Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

 

1 doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy
2 Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

 

 

 

 


Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů TAČR

Průběžné zprávy - nejpozději do 30. 1. 2020
Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Zprávy o implementaci výsledků - nejpozději do 31. července 2020 

 

 


SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

  1. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. - Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy

 


 

 


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

  1. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. - Matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití
  2. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Nová generace platinových cytostatik pro perorální užití
  3. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Technologie pro nový kalorimetrický trubičkový biosenzor inhibitorů cholinesteráz v ovzduší i v kapalných vzorcích

  aktualizováno dne 10.4.2015

 

 


Technologická agentura České republika informuje na

http://www.tacr.cz/

aktualizace: 3.3.2015Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT