PODMÍNKY ÚČASTI

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

  • je v době výjezdu na zahraniční studijní pobyt zapsán min. do 2. ročníku akreditovaného Bc., Mgr. nebo PhD. studijního programu
  • je občanem jednoho ze států Programu Erasmus+ nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států Programu Erasmus+ v akreditovaném studijním programu
  • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných bilaterálních smluv uzavřených mezi příslušnou fakultou VFU Brno a zahraniční institucí vlastnící Erasmus University Charter. Délka studijního pobytu je min. 3 měsíce a max. 12 měsíců. Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání 20 kreditů za semestr. U praktický pobytů tato podmínka neplatí. Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro studijní pobyty.

Každý student může vyjet v rámci každého cyklu studia (Bc., Mgr., PhD.) na 12 měsíců. V případě pětiletého magisterského programu nebo programu MVDr. může student vyjet celkem na 24 měsíců. Do této doby se započítávají studijní i pracovní pobyty Erasmus+

ADMINISTRATIVA PŘED ODJEZDEM

Student musí mít před odjezdem všemi stranami potvrzený Learning Agreement, sepsánu takzvanou účastnickou smlouvu a žádost o stipendium a vyřízeno cestovní pojištění. Nutností je také účet v české bance vedený na jméno studenta v eurech (doložení v podobě IBAN + BIC/SWIFT kód + jazykový online (OLS) test.

Před výjezdem (ideálně zhruba měsíc) si student domluví schůzku s koordinátorem mobilit, během které jsou vyřízené potřebné dokumenty (Účastnická smlouva a Žádost o přiznání stipendia). Před touto schůzkou má student povinnost absolvovat on-line jazykové testování, které mu zajistí koordinátor.

Ke schůzce je třeba donést:
- potvrzený Learning Agreement (3 podpisy – student, přijímací instituce, fakultní koordinátor),
- doklad o pojištění (studijní pobyty: cestovní pojištění pokrývající léčebné výlohy a úraz, praktické pobyty: cestovní pojištění pokrývající léčebné výlohy, úraz a odpovědnost za škodu),
- bankovní údaje euro účtu (číslo účtu, IBAN, SWIFT/BIC).

Formulář Learning Agreementu studentům poskytne koordinátor mobilit. 

ADMINISTRATIVA PO NÁVRATU

Ze studijního pobytu se student vrací s originály Výpisu studijních výsledků (Transcript of Records) a potvrzením o délce pobytu (Confirmation of Stay). Tyto dokumenty doručí do deseti dnů po ukončení pobytu osobně koordinátorovi mobilit.

Student má na konci pobytu dále povinnost podstoupit znovu on-line jazykové testování (pokud nedosáhl při vstupním úrovně C2) a vyplnit závěrečnou zprávu. Linky na test a závěrečnou zprávu mu ke konci jeho mobility automaticky přijdou na e-mail. 

Uznávání kreditů/předmětů získaných v zahraničí je v plné kompetenci jednotlivých fakult (fakultních koordinátorů).Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT