• Základní: Šenkýřová, Radoslava. Základy latinské veterinární terminologie. 2008. ISBN 978-80-7305-040-5.
  • Doporučená: Kábrt, Jan; Kábrt, Jan. Lexicon medicum. Praha, 2004. ISBN 80-7262-235-8.
  • Doporučená: Vejražka, Martin; Svobodová, Dana. Terminologiae medicae ianua. Praha, 2011. ISBN 978-80-200-2017-8.


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT