Předávání dokumentů do univerzitní spisovny se řídí platným Spisovým a skartačním řádem VETUNI.

Předávací protokol do univerzitní spisovny (= návrh rozdělení dokumentů podle skartačních znaků) ke stažení zde:

Protokol pro dokumenty - skartační znak A

Protokol pro dokumenty - skartační znak S

Protokol pro dokumenty - skartační znak VStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT