PODMÍNKY ÚČASTI

Praktického pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit student, který:

  • Je v době výjezdu zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole, která má rozšířený Erasmus University Charter 
  • po celé období pracovní stáže v zahraničí musí je řádně zapsán ke studiu na vysílající instituci, nemůže tedy ukončit studium (absolvování státních závěrečných zkoušek nebo absolutoria) před ukončením pracovní stáže v zahraničí
  • je občanem jednoho ze států Programu Erasmus+ nebo je občanem jiného státu, ale studuje v jednom ze států Programu Erasmus+ v akreditovaném studijním programu
  • byl vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení

Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ pro praktické pobyty.

Minimální délka pracovní stáže jsou 2 měsíce, maximální 12 měsíců. 

Každý student může vyjet v rámci každého cyklu studia (Bc., Mgr., PhD.) na 12 měsíců. V případě pětiletého magisterského programu nebo programu MVDr. může student vyjet celkem na 24 měsíců. Do této doby se započítávají studijní i pracovní pobyty Erasmus+

Pracovní stáž se může uskutečnit v instituci, která má právní subjektivitu. Může se jednat o soukromý i státní podnik, školicí či výzkumné centrum, neziskovou organizaci, univerzitu atd. 

Pracovní stáž se nesmí uskutečnit v evropských institucích a agenturách, organizacích spravujících programy EU a národních diplomatických misích a úřadech v zahraničí (ambasády, velvyslanectví, generální konzuláty, stálé zastoupení, stálé delegace a stálé mise).  

Stáž by měla odpovídat práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu.

ADMINISTRATIVA PŘED ODJEZDEM

Student musí mít před odjezdem všemi stranami potvrzený Learning Agreement, sepsánu takzvanou účastnickou smlouvu a žádost o stipendium a vyřízeno cestovní pojištění. Nutností je také účet v české bance vedený na jméno studenta v eurech (dodat v podobě IBAN + BIC/SWIFT kód).

Před výjezdem (ideálně zhruba měsíc) si student domluví schůzku s koordinátorem mobilit, během které jsou vyřízené potřebné dokumenty (Účastnická smlouva a Žádost o přiznání stipendia). Před touto schůzkou má student povinnost absolvovat on-line jazykové testování, které mu zajistí koordinátor.

Ke schůzce je třeba donést:
- potvrzený Learning Agreement,
- doklad o pojištění (studijní pobyty: cestovní pojištění pokrývající léčebné výlohy a úraz, praktické pobyty: cestovní pojištění pokrývající léčebné výlohy, úraz a odpovědnost za škodu),
- bankovní údaje euro účtu (číslo účtu, IBAN, SWIFT/BIC).

Formulář Learning Agreementu studentům poskytne koordinátor mobilit. 

ADMINISTRATIVA PO NÁVRATU

Ze studijního pobytu se student vrací s originálem potvrzení o absolvované stáží (dopis na hlavičkovém papíře přijímající instituce nebo vyplněná poslední část Learning Agreementu, tzv. After the Mobility). Toto potvrzení doručí do deseti dnů po ukončení pobytu osobně koordinátorovi mobilit.

Student má na konci pobytu dále povinnost podstoupit znovu on-line jazykové testování (pokud nedosáhl při vstupním úrovně C2) a vyplnit závěrečnou zprávu. Linky na test a závěrečnou zprávu mu ke konci jeho mobility automaticky přijdou na e-mail. 

Uznávání kreditů/předmětů získaných v zahraničí je v plné kompetenci jednotlivých fakult (fakultních koordinátorů).Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT