termín: 7.3.2023

Specializovaná odborná průprava se zaměřením na označování označovaných zvířat podle plemenářského zákona výžehem nebo injekční
aplikací elektronického identifikátoru

školení, které je organizováno podle veterinárního zákona č. 166/1999 Sb., § 64a a vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností § 37 až § 39.
Školení je určeno pro osoby, které získaly střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci.
Školení je zakončeno zkouškou ve formě písemného testu a praktického úkonu. Po úspěšném složení zkoušky účastník obdrží osvědčení o způsobilosti k označování označovaných zvířat 

Termín a Místo konání:

7.3.2023 registrace od 8:30 hod (kurz má 5 vyučovacích hodin a je zakončen praktickou zkouškou a testem)

Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, Brno,  612 42

 

Předpokládaná cena kurzu:

5000 Kč vč DPH (při minimálním počet účastníků: 10) se splatností týden před konáním kurzu bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720070323, specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR,  k. s. 0308, VETUNI, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou za více účastníků. Zjednodušený daňový doklad o zaplacení obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu. 

obchodní poddmínky

Přihlášení:

závazná přihláška zde

Přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu.

Podmínkou účasti v kurzu je: doložení dokladů o vzdělání:střední vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání anebo vysokoškolské vzdělání v některém zemědělském oboru nebo v oboru zaměřeném na zemědělství, veterinářství a veterinární prevenci.

Kopie/scany dokladů o vzdělání v potřebném rozsahu zašlete co nejdříve na varmuzkovam@vfu.cz 

Kontakt: ICV VETUNI, Markéta Varmužková, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, tel.: 541 562 092, e-mail: varmuzkovam@vfu.cz

 

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT