Základní informace o studiu odborné angličtiny platné pro studenty magisterských oborů VETUNI.

Cílem předmětu je představit posluchačům magisterských studijních oborů VETUNI odbornou terminologii z oblasti jejich budoucího profesního působení. Terminologie je prezentována formou odborných textů, které jsou tematicky pojaty tak, aby všeobecně obsáhly co nejširší oblast studia a zároveň aby zvyšovaly jazykové kompetence studentů. Součástí sylabu je také opakování středoškolské gramatiky, jejíž zvládnutí je nutnou prerekvizitou pro pochopení odborných textů.

Předmět je dvousemestrální a je zakončen zkouškou.

Více informací včetně sylabu a seznamu literatury naleznete ve STAGu.

Minimální vstupní úroveň jazykových kompetencí studentů musí odpovídat úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro cizí jazyky.

 

Podmínky pro udělení zápočtu a zkoušky 

    • bude upřesněno v seminářích


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT