Vážení uchazeči o studium na Veterinární univerzitě Brno,

od září 2022 pro vás otevíráme nový studijní program Veterinární asistence.

Jedná se o tříleté studium programu bakalářského, na který můžete navázat následně dvouletým studiem magisterským. Studenti tohoto programu získají praktické dovednosti a zkušenosti potřebné v provozu veterinární praxe i potřebný teoretický základ pro práci veterinárního asistenta. Absolventi se stanou kvalifikovanými veterinárními asistenty, schopnými uplatnit se ve veterinárních ambulancích, klinikách, nemocnicích, a ve všech dalších druzích veterinárních praxí.

                       Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT