Studenti a zaměstnanci VETUNI 

Potřebuji k přístupu do Univerzitní knihvony platný ISIC či zaměstnaneckou kartu. Přihláška do knihovny je na vyžádání u výpůjčního pultu Univerzitní knihovny VETUNI . Podpisem přihlášky zároveň souhlasí s dodržováním pravidel Knihovního řádu UK VFU.

Externí uživatelé

U výpůjčního pultu vyplníte přihlášku a zaplatí poplatek 170,- Kč (70,- Kč za vystavení návštěvnické karty, 100,- Kč je poplatek za roční členství). S dokladem o zaplacení externí čtenář jde na Centrum informačních technologií, kde si požádá o přidělení přístupu do PC a je mu zhotovena čipová karta.
Od tohoto okamžiku lze knihovnu 1 rok plnohodnotně využívat (po roce je možné členství obnovit).

Studenti FaF MUNI

Studenti, kteří naposledy nastoupili do studia v akademickém roce 2019/2020 používají pro vstup do knihovny ISIC z VETUNI. Studenti, kteří nastoupili v akademickém roce 2020/2021 a výše, používají pro vstup do knihovny kolečko, které si vyzvednou na studijním oddělení a přilepí si jej na ISIC z Masarykovy univerzity. Studenti farmacie nemají přístup do počítačů a ke kopírkám Ricoh. Na vyžádání jim může pracovník na výpůjčním pultu vytisknout potřebné materiály. Černobílý tisk 2Kč/1A4, barevný tisk 4Kč/1A4.

Kontakt:   knihovna@vfu.czStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT