Závěrečná konference ITA VFU Brno

Pozvánka na konferenci ITA 2019

 

 

 

Harmonogram Závěrečné konference ITA VFU Brno 2019

 


Harmonogram ukončování projektů ITA VFU Brno na rok 2019

30. 11. 2019

Ukončení řešení projektů

9. 12. 2019 do 12:00 hod.

Odevzdání Závěrečných zpráv řešených projektů ITA VFU Brno2019 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS) - formulář závěrečné zprávy

 1. podepsané v písemné podobě: Tereza Kácalová, Sekretariát prorektora pro VVZ – 9122, (kancelář 305, budova rektorátu)
 2. elektronicky na e-mail: kacalovat@vfu.cz

11. 12. 2019

Zpravodajové zašlou hodnocení projektů ITA VFU Brno 2019 na Sekretariát prorektora pro VVZ (e-mail kacalovat@vfu.cz)

13. 12. 2019, začátek 9:00 hod.

Konání Konference ITA VFU Brno, kde proběhne obhajoba projektů
Prezentace a obhajoba projektů budou v délce 10 minut. Pořadí určí předseda hodnotící komise.
Místo konání konference: SIS (bude upřesněno)

 


 

Projekty ITA VFU Brno na rok 2019
Vyhlášení výsledků soutěže ITA VFU Brno 2019

Projekty přijaté k řešení:

  Pořadí Označení projektu Název projektu Řešitel
FVL 1. FVL/Matalová/ITA2019 Specifikace nových funkcí kaspáz v osteogenezi se zaměřením na klinicky významné markery prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.
2. FVL/Crha/ITA2019 Vybraná onemocnění zvířat zájmových chovů a aspekty jejich diagnostiky, terapie a prevence doc. MVDr. Crha Michal, Ph.D.
3. FVL/Illek/ITA2019 Zdravotní poruchy v intenzivních chovech skotu a prasat a laparoskopické (laparoskopicky asistované) zákroky na reprodukčním traktu u koní doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl. ECBHM
4. FVL/Treml/ITA 2019 Komparativní genomika původců a séroprevalence významných infekcí zvířat prof. MVDr. František Treml, CSc.
         
FVHE 1. FVHE/Večerek/ITA2019 Ochrana zvířat, welfare a etologie v souvislosti s působením stresorů a toxinů na zvířata. prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA
2. FVHE/Literák/2019 Aktuální choroby volně žijících zvířat: od patogenů k cílovým makroorganismům prof. MVDr. Ivan Literák, CSc.
3. FVHE/Tremlová/ITA2019 Bezpečnost potravinového řetězce – parametry zdravotní nezávadnosti a kvality surovin a potravin a provozní hygieny při jejich zpracování doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D.
         
FaF 1. FaF/Šmejkal/ITA 2019 Syntéza a izolace bioaktivních látek doc. PharmDr. Karel Šmejkal, Ph.D.
2. FaF/Vetchý/ITA 2019 Technologie pevných forem se specifickými, prakticky využitelnými vlastnostmi doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D.
3. FaF/Suchý/ITA 2019 Hodnocení vybraných vlastností a biologické aktivity nových látek, potenciálně využitelných pro farmakointervenci doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D.
         
CEITEC 1. Ceitec VFU/Hořín/ITA 2019 Studium genetické vnímavosti k infekci enterickými koronaviry a k infekční peritonitidě koček (FIP) – pilotní studie prof. MVDr. RNDr. Petr Hořín, CSc.

 


Vyhlášení soutěže na projekty Institucionálního výzkumu podporované prostřednictvím ITA VFU Brno pro rok 2019

ITA VFU Brno, prostřednictvím svého předsedy, vyhlašuje v souladu s článkem č. 6 Směrnice rektora č. ZS 5/2019 - Pravidla pro poskytování podpory na Institucionální výzkum VFU Brno prostřednictvím ITA VFU Brno, soutěž na projekty výzkumu podporované prostřednictvím ITA na VFU Brno pro rok 2019.

Forma podávání návrhů projektů:

formulář-Projekt ITA VFU Brno na rok 2019, dostupný na internetových stránkách VFU Brno – výzkum, vývoj a rozvoj – Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy – Agentura ITA VFU Brno.

Způsob podávání návrhu projektů:

doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt ITA VFU Brno na rok 2019.

Místo podání návrhu projektu:

Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, budova rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě:

pavlickoval@vfu.cz

Soutěžní lhůta

(období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže)

 

je stanovena od 12. června 2019 do 30. června 2019.

 

Prokázání způsobilosti řešitele a dalších členů řešitelského týmu je stanoveno následovně:

 • řešitel projektu musí být akademický pracovník VFU Brno s celkovým pracovním úvazkem na VFU Brno alespoň 1,0; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
 • spoluřešitel projektu musí být akademický pracovník VFU Brno s celkovým pracovním úvazkem na VFU Brno alespoň 0,75; s tvůrčí činností za posledních 5 let vyjádřenou zejména publikačními výstupy,
 • student doktorského studijního programu musí být studentem prezenční formy studia, a to prvého, druhého nebo třetího roku studia.

Priority soutěže:

 • problematika patomorfologického, patofyziologického a dalšího preklinického výzkumu ve veterinárním lékařství,
 • problematika původců infekčních a parazitárních onemocnění a nákaz zvířat,
 • problematika chorob psů, koček a dalších zájmových zvířat,
 • problematika chorob koní, přežvýkavců, prasat, drůbeže a dalších hospodářských zvířat,
 • problematika chorob volně žijících zvířat,
 • problematika ochrany zvířat, welfare a etologie včetně působení stresorů a toxinů na zvířata,
 • problematika zdravotní nezávadnosti, hygieny a kvality potravin,
 • problematika přírodních a chemických léčiv,
 • problematika technologie léčiv,
 • problematika působení léčivých látek v organismu zvířat a člověka,
 • problematika veterinární molekulární biologie,
 • problematika experimentální klinické veterinární medicíny.

Minimální výše podpory pro jeden projekt je 1 000 000 Kč a maximální výše podpory pro jeden projekt je 3 000 000 Kč.
Hodnotící lhůta (období, ve kterém ITA VFU Brno zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže) začíná 1. července 2019 a končí 15. července 2019.
Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

soubory ke staženíStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT