Závěrečná konference ITA 2020

 

Kancelář ITA vás zve na konferenci a obhajobu projektů ITA řešených v roce 2020.

Konference se bude konat prostřednictvím videokonference aplikace ZOOM ve středu 20. 1. 2020 od 9:00 hod.

 

Ke stažení:

Pozvánka

Harmonogram

Sborník ITA 2020

 

Pokyny k ukončení řešení projektů ITA 2020
 


Vzhledem k omezením souvisejících s šířením COVID-19 Komise ITA odsouhlasila posunutí ukončení projektů a odevzdávání závěrečných zpráv na 15. 1. 2021. Finanční prostředky musí být vyčerpány do 30. 11. 2020.

Konference a obhajoby projektů proběhnou na přelomu ledna/února 2021. Termín bude upřesněn dle aktuální situace na začátku roku.

 

Harmonogram:

15. 12. 2020 – ukončení finančního čerpání

15. 1. 2021 do 12:00 hod. – odevzdání závěrečných zpráv řešených projektů ITA VFU Brno 2020 včetně finančního výkazu (výpis z IFIS):

podepsané v listinné podobě: Tereza Kácalová, Sekretariát prorektora pro VVZ – 9122, (kancelář 305, budova rektorátu)
elektronicky ve formátu Word na email: kacalovat@vfu.cz
 
 

 

Financované projekty ITA VFU 2020


ITA VFU Brno dne 14.4.2020 uveřejnila projekty financované v roce 2020

 


Rozhodnutí byla zaslána řešitelům. V případě projektů Farmaceutické fakulty nelze vydat rozhodnutí umožňující řešení projektu, protože nelze dodržet formální náležitosti stanovené agenturou ITA VFU Brno v příslušné směrnici (lhůtu řešení projektu, podmínky kontroly řešení a obhajoby řešeného projektu, postup pro zhodnocení a zúčtování projektu) v návaznosti na přesun na Masarykovu univerzitu.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT