15. 6. 2022 pro studenty 6. ročníku FVL a FVHE

Odborná zkouška pro studenty VETUNI k získání osvědčení pro odbornou činnost: Inseminace skotu, ovcí a koz - stupeň I

Na základě absolvování odborných předmětů Porodnictví a gynekologie a Andrologie a umělá inseminace na FVL nebo Porodnictví, gynekologie a andrologie na FVHE Vám nabízíme možnost složení odborné zkoušky před komisí a získání osvědčení o odborné způsobilosti pro odbornou činnost

Inseminace skotu, ovcí a koz.

Misto konání:

Veterinární univerzita Brno, Institut celoživotního vzdělávání (budova č. 24)

 

Termín:

15. 6. 2022 

Cena:

2 300,- Kč včetně DPH se splatností týden před konáním zkoušky, úhradu je možno provést bezhotovostně  jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547,  kód banky  0300, v. s. 9720150622,  specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

administativní poplatek za opakování případné neúspěšné zkoušky je 600 Kč

Požadavky na účastníka:

Studenti pouze 6. ročníku FVL nebo FVHE VETUNI (v akad roce 21/22).

nejpozději do 5. 6. 2022 přineste studijní průkaz se zapsanými zkouškami z požadovaných předmětů (porodnictví a gynekologie a Andrologie a umělá inseminace ) k okopírování do kanceláře ICV (č. 266) budova SIS č. 24, případně zašlete emailem scan na bartoskovaa@vfu.cz, nebo potvrzený výpis ze stagu 
Porodnictví a gynekologie a Andrologie a umělá inseminace (FVL) nebo Porodnictví, gynekologie a andrologie (FVHE) 

Přihlášení:

prostřednictvím formuláře MS forms zde  do 5.6.2022 - při naplnění kapacity budou přihlášky uzavřeny 

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením zkoušky

 

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VETUNI a MZe na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů - GDPR.

 

Informace:

Institut celoživotního vzdělávání VETUNI, MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., tel. 54156 2094, e-mail: bartoskovaa@vfu.cz

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT