Seznam realizovaných projektů IMA 2017

Farmaceutická fakulta - seznam projektů IMA 2017

Číslo rojektu

Řešitel

Název projektu

2017-FaF-01

BLAŽEJOVÁ Romana

Odborná praxe v lékárně v Norsku

2017-FaF-02

BRÁCHOVÁ Kateřina

Stáž na oddělení klinické farmacie a v nemocniční lékárně v Japonsku

2017-FaF-03

BREZÁNI Viliam

Identifikace látek izolovaných z Eucalyptus globulus pomocí NMR spektrometrie

2017-FaF-05

BRUNČÁKOVÁ Barbora

Odborná praxe v nemocniční lékárně v Tanzánii v rámci projektu SEP

2017-FaF-07

HAVRÁNKOVÁ Eva

Odborná stáž na University of Florence - testování antitumorové aktivity vybraných sloučenin proti isozymu hCAIX

2017-FaF-08

HOŘAVOVÁ Lenka

Stáž v Consorzio per Valutazioni Biologiche e Farmacologiche

2017-FaF-09

JIROTKOVÁ Zuzana

Odborná praxe v Portugalsku a Letní univerzita Evropské asociace studentů farmacie

2017-FaF-13

MRÁČKOVÁ Šárka

Antimikrobiální účinek juglonu

2017-FaF-15

POKORNÁ Marie

Využití hmotnostní spektrometrie při identifikaci přírodních látek a pokročilé techniky měření a intepretace NMR spekter

2017-FaF-16

ROTREKL Domink

Vliv glukanových mikročástic na imunitní systém in vivo

2017-FaF-18

STUDENÁ Dominika

Farmaceutický výzkum na technoligickém institutu v Bandungu

Fakulta veterinární hygieny a ekologie - seznam projektů IMA 2017

Číslo rojektu

Řešitel

Název projektu

2017-FVHE-01

ALBRECHTOVÁ Veronika

Odborná stáž na uznávané soukromé klinice v USA se zaměřením na etologii, welfare a management sportovních koní

2017-FVHE-02

ČALOUDOVÁ Hana

Studium vlivu nanočástic stříbra na neuronání a non-neuronální cholinergní systém embryí dánia (Danio rerio)

2017-FVHE-03

JIROUŠOVÁ Eva

Etologické projevy orangutanů sumaterských

2017-FVHE-04

KAŠPÁRKOVÁ Nikola

Praktická stáž v ZOO Ljubljana a odběr vzorků u koček a psů ve Slovinsku k detekci parazitů (T. gondii, N. caninum a E. cuniculi)

2017-FVHE-05

KOLENČÍK Stanislav

Diagnostické metody pro určení parazitů a jejich stádií

2017-FVHE-06

KUBŮ Martina

Stáž ve výzkumném týmu zabývajícím se vývojem vakcíny proti motolici Fasciola hepatica

2017-FVHE-07

KUTILOVÁ Iva

Metagenomická analýza vzorků z životního prostředí

2017-FVHE-08

LUŇÁKOVÁ Ludmila

Analýza vybraných druhů bílkovin v potravinách

2017-FVHE-09

MAREŠOVÁ Lenka

Praktická stáž na Justus Liebig University Giessen se zaměřením na medicínu skotu

2017-FVHE-10

MARKOVÁ Jiřina

Praktická diagnostika ekto a endoparazitárních druhů na Institutu Parazitologie ve Vídni

2017-FVHE-11

NEČASOVÁ Andrea

Metodika odběru a zpracování vzorků pro stanovení GSSG v plné krvi

2017-FVHE-12

POSPÍŠILOVÁ Eliška

Stanovení vybraných patogenů ve svalovině tuňáka (Thunnus sp.) pomocí molekulárně biologických metod

2017-FVHE-13 SEHONOVÁ Pavla Studium vlivu psychoaktivních látek na necílové organismy pomocí testů toxicity na raných vývojových stádiích obojživelníků
2017-FVHE-14 VALČEK Adam Celogenómové sekvenovanie a bioinformatická analýza získaných dat
Fakulta veterinárního lékařství - seznam projektů IMA 2017

Číslo rojektu

Řešitel

Název projektu

2017-FVL-03

ČERNOCHOVÁ Hana

Odborná stáž na klinice exotických zvířat při The UGA College of Veterinary Medicine v Georgii, USA

2017-FVL-05

GABRIEL Vojtěch

 

Praktická stáž na State University of Iowa se zaměřením na gastroenterologii v běžné klinické praxi malých zvířat

2017-FVL-06

GONČÁR Rastislav

Stáž na veterinární klinice se zaměřením na měkkotkáňovou chirurgii, endoskopii a ortopedii

2017-FVL-08

HLAVINKA Tomáš

Praktická stáž v Austin Equine Hospital se zaměřením na chirurgii a ortopedii

2017-FVL-10

HŘIBOVÁ Barbora

Stáž na Kleintirklinik Bern

2017-FVL-11

CHLEBNIČANOVÁ Monika

Odborná stáž zameraná na triage a management akútneho pacienta

2017-FVL-17

NEČASOVÁ Andrea

Získání praktických zkušeností z chirurgie a kardiologie zájmových zvířat na klinice v USA

2017-FVL-20

PROKEŠOVÁ Barbara

Péče o kritického pacienta - stáž na JIP univerzity v Utrechtu

2017-FVL-22

SKLADANOVÁ Lucie

Odborná stáž na Bird & Exotic Animal Clinic, Victoria, Austrálie zaměřená na medicínu exotických zvířat, zejména drobných savců

2017-FVL-23

SLAVÍČEK Adam

Praktická stáž na klinice Planned Pethood Plus v Denveru

2017-FVL-24

SOCHORCOVÁ Veronika

Odborná stáž na diagnosticko-patologickém referenčním pracovišti aviární medicíny

2017-FVL-25

ŠIMKOVÁ Ivana

Praktická stáž na University of Calgary v Calgary, Kanada zaměřená na problematiku končetin hovězího dobytka

2017-FVL-27 TLAČBABOVÁ Klára Využití zobrazovacích metod v diagnostice chorob malých zvířat na pracovištích Minnehaha Animal Hospital a Pet Doctors Animal Clinic v USA
2017-FVL-28 TVRDOŇ Karel Odborná stáž na klinice přežvýkavců Ghent University
2017-FVL-32 ZAVADILOVÁ Klára Praktická stáž na Small Animal Specialist Hospital v Sydney se zaměřením na chirurgii a onkologii u psů a koček

Obhajoby závěrečných zpráv IMA 2017

Obhajoby závěrečných zpráv z mobilit IMA uskutečněných v roce 2017 proběhnou ve dnech 12.-14. prosince 2017. Studenti farmaceutické fakulty budou obhajovat v úterý 12. prosince od 9 hodin v budově 45 (Pavilon farmacie II), místnosti 221. Studenti fakulty veterinární hygieny a ekologie budou obhajovat ve středu 13. prosince od 9 hodin v budově 24 (Studijní a informační středisko), místnosti 336. Studenti fakulty veterinárního lékařství budou obhajovat ve čtvrtek 14. prosince od 9 hodin v budově 24 (Studijní a informační středisko), místnosti 166. Harmonogram obhajob naleznete zde: FaFFVHEFVL.  

Vzorovou prezentaci na obhajoby v souladu s jednotným vizuálním stylem VFU stáhnete zde.

Pokyny k výjezdu - smlouva, žádost o stipendium

Výsledky IMA VFU Brno 2017

IMA VFU Brno 2017 - Fakulta farmaceutická

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2017-FaF-03

BREZÁNI Viliam

Šmejkal Karel

financováno

2017-FaF-12

MALANÍK Milan

Šmejkal Karel

financováno

2017-FaF-09

JIROTKOVÁ Zuzana

Opatřilová Radka

financováno

2017-FaF-05

BRUNČÁKOVÁ Barbora

Šaloun Jan

financováno

2017-FaF-15

POKORNÁ Marie

Šmejkal Karel

financováno

2017-FaF-01

BLAŽEJOVÁ Romana

Šaloun Jan

financováno

2017-FaF-02

BRÁCHOVÁ Kateřina

Vetchý David

financováno

2017-FaF-07

HAVRÁNKOVÁ Eva

Csöllei Jozef

financováno

2017-FaF-08

HOŘAVOVÁ Lenka

Šaloun Jan

financováno

2017-FaF-13

MRÁČKOVÁ Šárka

Hošek Jan

financováno

2017-FaF-16

ROTREKL Domink

Hošek Jan

financováno

2017-FaF-18

STUDENÁ Dominika

Vetchý David

náhradník

2017-FaF-19

TKÁČOVÁ Veronika

Ambrus Tünde

nefinancováno

2017-FaF-14

PAVELKOVÁ Klára

Mazánková Dana

nefinancováno

2017-FaF-06

ČAMBALOVÁ Adela

Šmejkal Karel

nefinancováno

2017-FaF-17

SLANÁ Adriana

Vašut Karel

nefinancováno

2017-FaF-04

BROŽOVIČOVÁ Andrea

Smejkalová Lenka

nefinancováno

2017-FaF-10

KARKOŠKOVÁ Tatiana

Šaloun Jan

nefinancováno

2017-FaF-11

KOČVAROVÁ Radka

Šaloun Jan

vyřazeno z formálních důvodů

IMA VFU Brno 2017 - Fakulta veterinární hygieny a ekologie

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2017-FVHE-01

ALBRECHTOVÁ Veronika

Pištěková Vladimíra

financováno

2017-FVHE-02

ČALOUDOVÁ Hana

Svobodová Zdeňka

financováno

2017-FVHE-03

JIROUŠOVÁ Eva

Baláž Vojtech

financováno

2017-FVHE-04

KAŠPÁRKOVÁ Nikola

Bártová Eva

financováno

2017-FVHE-05

KOLENČÍK Stanislav

Literák Ivan

financováno

2017-FVHE-06

KUBŮ Martina

Bártová Eva

financováno

2017-FVHE-07

KUTILOVÁ Iva

Dolejská Monika

financováno

2017-FVHE-08

LUŇÁKOVÁ Ludmila

Pospiech Matej

financováno

2017-FVHE-09

MAREŠOVÁ Lenka

Jakešová Petra

financováno

2017-FVHE-10

MARKOVÁ Jiřina

Bártová Eva

financováno

2017-FVHE-11

NEČASOVÁ Andrea

Pechová Alena

financováno

2017-FVHE-12

POSPÍŠILOVÁ Eliška

Steinhauserová Iva

financováno

2017-FVHE-13

SEHONOVÁ Pavla

Svobodová Zdeňka

financováno

2017-FVHE-14

VALČEK Adam

Dolejská Monika

financováno

IMA VFU Brno 2017 - Fakulta veterinárního lékařství

Projekt

Řešitel

Garant

Výsledek

2017-FVL-25

ŠIMKOVÁ Ivana

Illek Josef

financováno

2017-FVL-17

NEČASOVÁ Andrea

Crha Michal

financováno

2017-FVL-28

TVRDOŇ Karel

Illek Josef

financováno

2017-FVL-03

ČERNOCHOVÁ Hana

Knotek Zdeněk

financováno

2017-FVL-20

PROKEŠOVÁ Barbara

Raušerová Leona

financováno

2017-FVL-10

HŘIBOVÁ Barbora

Filipejová Zita

financováno

2017-FVL-24

SOCHORCOVÁ Veronika

Knotek Zdeněk

financováno

2017-FVL-06

GONČÁR Rastislav

Crha Michal

financováno

2017-FVL-22

SKLADANOVÁ Lucie

Jekl Vladimír

financováno

2017-FVL-05

GABRIEL Vojtěch

Nečas Alois

financováno

2017-FVL-27

TLAČBABOVÁ Klára

Urbanová Lucie

financováno

2017-FVL-23

SLAVÍČEK Adam

Dvořák Milan

financováno

2017-FVL-32

ZAVADILOVÁ Klára

Crha Michal

financováno

2017-FVL-08

HLAVINKA Tomáš

Krisová Šárka

financováno

2017-FVL-11

CHLEBNIČANOVÁ Monika

Raušerová Leona

financováno

2017-FVL-30

VAVŘINOVÁ Martina

Stehlík Ladislav

náhradník

2017-FVL-21

PŘECECHTĚLOVÁ Iveta

Vávra Miloš

nefinancováno

2017-FVL-07

HARGITAIOVÁ Kristýna

Bodeček Štěpán

nefinancováno

2017-FVL-15

KOŘÍNEK Martin

Urbanová Lucie

nefinancováno

2017-FVL-19

PRAŽSKÁ Kateřina

Agudelo Carlos

nefinancováno

2017-FVL-16

KŘÍŽOVÁ Petra

Raušerová Leona

nefinancováno

2017-FVL-29

VALACHOVÁ Cecilie

Modrý David

nefinancováno

2017-FVL-01

ANDRLOVÁ Petra

Bodeček Štěpán

nefinancováno

2017-FVL-09

HORÁKOVÁ Veronika

Fichtel Tomáš

nefinancováno

2017-FVL-18

NOVÁKOVÁ Dominika

Crha Michal

nefinancováno

2017-FVL-12

KALOCSÁNYIOVÁ Vendula

Proks Pavel

nefinancováno

2017-FVL-14

KLEINOVÁ Vendula

Mráčková Miroslava

nefinancováno

2017-FVL-31

VELECKÁ Zuzana

Jahn Petr

nefinancováno

2017-FVL-13

KAPUSTOVÁ Lenka

Agudelo Carlos

nefinancováno

2017-FVL-04

ERNESTOVÁ Martina

Hanák Jaroslav

nefinancováno

2017-FVL-26

ŠMÍDKOVÁ Jana

Illek Josef

nefinancováno

2017-FVL-02

BUROVÁ Jana

Fichtel Tomáš

nefinancováno

Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2017

IMA VFU Brno, v souladu s článkem č.6 Směrnice rektora č. ZS 1/2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 11. 2015 č.j. 115 471/2015 s účinností od 1.1.2016-Pravidla pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím IMA na VFU Brno, vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2017.

 

Forma podávání návrhů projektů: formulář-Projekt IMA VFU Brno na rok 2017, dostupný v odkazu níže

Způsob podávání návrhu projektů: doručením písemné verze (se všemi podpisy) a elektronické verze (bez podpisů) vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2017.

Místo podání návrhu projektu: Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, na rektorátu VFU Brno, přízemí, dveře č. 102.

Adresa pro podání projektu v elektronické podobě: pavlickoval@vfu.cz.

Název souboru pro elektronické podání se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2016 Mezera tři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVHE Holeček IMA2017 RST).

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena

od 20. ledna 2017 do 28. února 2017

Prokázání způsobilosti řešitele a garanta projektu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2017, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu IMA VFU Brno, tj. do 31. 12. 2017. Dále, že garant projektu je akademický pracovník a současně je zaměstnancem příslušné fakulty a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Priority pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2017:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí.

Podmínky soutěže:

 • zaměření projektu na uvedené Priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2017,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu: 80 000 Kč
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility: přednost budou mít návrhy projektů s délkou řešení od 30 do 60 dnů
 • termín realizace mobilit: 31.03.2017 – 30.11.2017
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro garanta projektu, odpovědného za čerpání finančních prostředků jsou na jeden projekt IMA VFU limitovány výší 2680 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním garantem projektu, odpovědným za čerpání finančních prostředků,
 • počet členů v projektu: student jako řešitel projektu, účastnící se mobility;  a garant projektu, který je odpovědný za čerpání finančních prostředků,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem, který slouží k spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financování téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

Formálními náležitostmi, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2017, jeho doručení předepsaným způsobem na určené místo podání návrhu v soutěžní lhůtě. K písemnému návrhu projektu IMA je třeba doložit akceptační list/dopis přijímající instituce. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2017 s podpisem řešitele a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno. Kontaktním pracovníkem je stanoven referent Sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Upozornění: Diety nelze krátit, použijte kurz ČNB ke dni vyplnění formuláře. Pro výpočet diet prosím použijte dokument Sazby zahraničního stravného pro rok 2017 níže na této stránce.

Hodnotící lhůta začíná dne 01.03.2017 a končí dne 15.03.2017.

 

Poté budou zveřejněny výsledky soutěže a řešitelům bude vydáno Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí projektu.

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
předseda IMA VFU Brno

V Brně dne 19. ledna 2017

 

 

Formulář IMA VFU Brno 2017, směrnice IMA VFU BrnoStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT