Seznam řešených projektů IMA - 2014

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2014-FVHE-09

Alena Jurčekovcá

Odborný studijní pobyt zaměřený na aplikované molekulárně genetické metody v hygieně potravin

2014-FVHE-10

Vomočilová Vendula

Účast na výzkumu etologie skotu na specializovaném pracovišti Swedish University of Agricultural Sciences

2014-FVHE-12

Dordevič Dani

Studium a praktické zvládnutí chromatografických metod stanovení spektra lipidů (GC, TLC)

2014-FVHE-21

Soukupová Zdeňka

Příprava vakcíny proti bakteriálním kmenům izolovaným v chovu

2014-FVHE-04

Dvořáková Nela

Studijní pobyt pro osvojení morfologických a molekulárně genetických metod ve výzkumu trypanosom

2014-FVHE-06

Nováková Markéta

Rickettsie v ornitofilních klíšťatech

2014-FVHE-02

Hodulová Lucia

Pracovní stáž na University of Alberta, Department of Agricultural, Food and Nutritional Science (AFNS)

2014-FVHE-05

Kováčová Veronika

Vrozená imunitní odpověď netopýrů na infekci plísní Pseudogymnoascus destructans

2014-FVHE-20

Mikšíková Miroslava

Ekotoxikologická studie účinku toxických polutantů s využitím savčích buněčných linií

2014-FVHE-13

Knoblochová Renata

Odborný zahraniční pobyt zaměřený na studium intestinálních patogenů

2014-FVHE-32

Bednářová Martina

Využití zobrazovacích metod při studiu potravin

2014-FVHE-19

Pokorná Jana

Podpora vzdělanosti akademického pracovníka v rámci praktické stáže na National University of Colombia

2014-FVHE-17

Machačová Tereza

Toxoplasma gondii, Neospora caninum a Encephalitozoon cuniculi u králíků v severní a jižní Itálii

2014-FVHE-01

Najer Tomáš

Morfologická a molekulární taxonomie péřovek rodu Philopterus

2014-FVHE-16

Valan Miroslav

Revize všenek (Phthiraptera) kolibříků (Trochilidae) uložených v Národním přírodovědném muzeu ve Washingtonu, D. C., USA

2014-FVHE-27

Pospiech Matěj

Stáž ve výzkumném ústavu masa v Moskvě

2014-FVHE-11

Ošťádalová Martina

Stáž ve výzkumném ústavu tropických a subtropických rostlin v Soči

2014-FVHE-18

Bušová Milena

Metodické přístupy k řešení oxidativního stresu a negativních účinků kontaminantů na organismus a kvalitu potravin

2015-FVHE-28

Tauferová Alexandra

Zvýšení úrovně odborných znalostí učitele předmětů zaměřených na potraviny rostlinného půcodu v oblasti technologie a jakostních parametrů kávy

2014-FVHE-03

Polcarová Lucie

Stáž a konference na univerzitě v Minesotě

2014-FVHE-15

Bártová Eva

Aktivní účast na konferenci Online Educa, Berlín

2014-FVHE-07

Ševčíková Marie

Odborná stáž v laboratoři environmentální toxikologie Ústavu veterinárních věd a veřejného veterinárního lékařství (Švédsko)

 

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2014-FVL-13

Malimánková Zuzana

Ortopedický pacient - výskyt, diagnostika, řešení onemocnění pohybového aparátu malých zvířat na soukromé klinice v Glasgow

2014-FVL-14

Riegerová Tereza

Výskyt, diagnostika a léčba onemocnění ledvin a močového měchýře

u psů a koček v soukromé praxi pro malá zvířata ve Skotsku

2014-FVL-08

Salášková Pavla

Účast na kongresu Evropské společnosti veterinární klinické patologie

2014-FVL-27

Drábková Zuzana

Stáž na zahraniční univerzitě (zaměření: anesteziologie)

spojená s účastí na mezinárodní vědecké konferenci

2014-FVL-07

Štohanzlová Lucie

Diverzita a hostitelská specifita kokcidií u veverek a jejich klinický význam

2014-FVL-18

Kasanová Aneta

Stáž na Klinice drobných savců, plazů, okrasných a volně žijících ptáků

na Univerzitě veterinárního lékařství v Hannoveru

2014-FVL-29

Korytárová Natália

Klinická stáž na Klinice Vets Now Referrals Glasgow ve Velké Británii

2014-FVL-32

Mikeš Jaroslav

Zahraniční stáž v oboru veterinární medicíny psů a koček

2014-FVL-34

Šmídková Jana

Odborná stáž na Franklin Vets Clinic

2014-FVL-36

Vaňková Markéta

Studijní pobyt na Univerzitě Bari

2014-FVL-10

Dudáš Milan

Sarcocystis spp. u endemických druhů ještěrek rodu Gallotia Kanárských ostrovů

2014-FVL-23

Nečasová Andrea

Získání praktických zkušeností z klinické fyziologie zájmových zvířat na univerzitě v USA

2014-FVL-24

Večerková Lenka

Zvýšení kvality znalostí z fyziologie zvířat získané na univerzitě v USA pro další pregraduální studium

2014-FVL-04

Tůmová Ludmila

Studijní praxe na veterinární klinice American Fondouk, Fez, Maroko

2014-FVL-30

Lesiuková Veronika

Odborná stáž na veterinární klinice pro malá zvířata

2014-FVL-01

Brabcová Markéta

Diagnostický a terapeutický přístup k pacientům s onemocněním GIT na soukromé klinice pro malá zvířata

2014-FVL-02

Krásna Katarina

Studium a praktické uplatnění veterinární péče, protiepizootologických opatření a reprodukce akvatických zvířat

2014-FVL-31

Krhut Jan

Monitoring výskytu pacientů indikovaných k chirurgickému ošetření

na klinice Weston Lakes Animal Hospital Florida

2014-FVL-21

Hnídková Magdaléna

Diagnostika a terapie onemocnění močového aparátu, se zaměřením

na onemocnění ledvin u psů

2014-FVL-25

Honková Barbora

Pracovní stáž na klinice Clinique vétérinaire Brasseur

2014-FVL-26

Borůvka Damián

Odborná stáž v laboratoři klinické patologické morfologie NOIVBD

2014-FVL-03

Hajalová Markéta

Zahraniční stáž za účelem získání praktických dovedností a znalostí

se zaměřením na výskyt parazitů psů v běžné veterinární praxi

2014-FVL-15

Slaninková Eva

Mezinárodní adenovirová konference a stáž ve virologické laboratoři

2014-FVL-20

Brožová Kristýna

Prezentace výsledků na International meeting on emerging diseases

and surveillance

2014-FVL-22

Žuffová Kristina

Podrobné ortopedické vyšetření koní

2014-FVL-05

Barazorda Romero

Odborná stáž na zahraničním pracovišti v rámci plánované spolupráce

při řešení projektu Charakterizace bakteriální mikroflóryu zdravých

plazů (včetně salmonel) a jejich rezistence k antibakteriálním látkám

 

Číslo projektu

Řešitel

Název projektu

2014-FaF-01

Želazková Jana

Vazba antibiotik penicilinového typu do aktivních míst proteinů vázajících penicilin

2014-FaF-02

Ambrus Tünde

Výzkumný pobyt se zaměřením na dějiny farmacie

2014-FaF-03

Ondrejková Jana

Zahraniční praxe v lékárně a nemocnici Taichung, Taiwan

2014-FaF-04

Vaverková Veronika

Účast na vědecké konferenci EUCMOS

2014-FAF-05

Zbudil Vojtěch

Zahraniční praxe v lékárně

2014-FaF-06 

Moravcová Marie

Stáž v lékárně v Brazílii

2014-FaF-07

Padrtová Tereza

Aktualizace mezinárodní proteomické databáze "Morphinome"

2014-FaF-08

Černíková Aneta

Příprava a analýza proteinových vzorků pomocí LC-MS techniky

2014-FaF-09 

Hořavová Lenka

Účast na vědecké konferenci EUCMOS

2014-FaF-10 

Brunclíková Lucie

Podpora farmaceutické stáže v Japonsku

2014-FaF-11

Ballová Ludmila

Pokračovanie vedeckej spolupráce v štúdiu vplyvu ZnO nanočastic na Solicorniu

2014-FaF-12

Gazdová Markéta

NMR analýza přírodních látek

2014-FaF-13

Hřibová Petra

Identifikace obsahových látek Rhus typhina a screening jejich biologických aktivit

2014-FaF-14

Bártová Barbora

Student Exchange programme (International Pharmaceutical Students´Federation) - zahraniční stáž

2014-FaF-15

Navrátilová Alice

Identifikace obsahových látek izolovaných z rostlin rostoucích v povodí Amazonky a testování jejich biologických aktivit

2014-FaF-16

Sabadková Dana

Aktívna účas´t na 10. stredoeurópskom sympóziu farmaceutickej technológie v Slovinsku

2014-FaF-17

Prnová Katarína

Zahraniční praxe v lékárně a nemocnici Taichung, Taiwan

2014-FaF-18

Zadražilová Iveta

Baktericidní účinek (S)-5-chlor-2-hydroxy-N-(3-methyl-1-oxo-1-(4-(trifluormethyl)fenylamino)butan-2-y1)benzamidu proti MRSA v závislosti na čase a koncentraci-aktivní prezentace výsledků na "ISMC 2014" formou posteru

2014-FaF-19

Pobořilová Zuzana

Studium epigenetických změn

2014-FaF-22

Pokrivčáková Petra

Praxe v lékárně

2014-FaF-23

Kundisová Ivana

Praxe v lékárně

2014-FaF-25

Koutková Kristýna

Lékárenská praxe ve Rwandě

 

aktualizováno dne 9.2.2015

 

Vyhlášení soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2014

IMA VFU Brno v souladu s článkem 6 Pravidel pro poskytování podpory na projekty IMA na VFU Brno vyhlašuje soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro rok 2014.

Forma podávání návrhů projektů je stanovena formulářem Projekt IMA VFU Brno na rok 2014 dostupným na internetových stránkách VFU Brno nebo na sekretariátu prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Způsob podávání návrhů projektů je stanoven doručením písemné a elektronické verze vyplněného formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2014 na místo pro podání návrhu projektu.

Místo pro podání návrhu projektu je sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno, v přízemí na rektorátě VFU Brno, elektronická adresa pro podání projektu v elektronické formě je rihakovah@vfu.cz, název excelovského souboru pro elektronické doručení se vytvoří následovně: Fakulta Mezera Příjmení řešitele Mezera IMA2014 Mezera Čtyři náhodně zvolená písmena abecedy (např. FVL Novotný IMA2014 DKNR).

Soutěžní lhůta (období, ve kterém je možno podávat návrhy projektu do soutěže) je stanovena od 16. 2. 2014 do 14. 3. 2014.

Způsob prokázání způsobilosti řešitele a dalších členů řešitelského týmu se určuje potvrzením děkana příslušné fakulty nebo vedoucího celouniverzitního pracoviště ve formuláři Projekt IMA VFU Brno na rok 2014, že studenti DSP, Mgr, NaMgr a Bc. studijních programů jsou studenty fakulty respektive VFU Brno a budou jimi i v termínu ukončení projektu, dále že akademický pracovník - člen řešitelského týmu je zaměstnancem fakulty respektive celoškolského pracoviště a doba jeho pracovního poměru přesahuje termín ukončení projektu.

Prioritou pro soutěž o podporu na projekty IMA na VFU Brno na rok 2014 jsou:

 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které jsou součástí studijního programu a oboru studovaného studentem,
 • mobility studentů do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují rozvoj odborných a vědeckých poznatků využívaných při výzkumu na VFU Brno, nebo podporují jejich prezentaci na mezinárodních odborných a vědeckých setkáních v zahraničí,
 • mobility akademických pracovníků do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností pro výkon pedagogické činnosti v oboru jejich působení na VFU Brno,
 • mobility akademických pracovníků do zahraničí podporující získávání znalostí, zkušeností a dovedností, které podporují jejich vědeckovýzkumné působení na VFU Brno, nebo podporují prezentaci výsledků vědy a výzkumu VFU Brno v zahraničí.
 • Dalšími podmínkami soutěže, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, jsou:
 • zaměření projektu na uvedené priority soutěže o podporu na projekty IMA na VFU Brno pro příslušný rok,
 • při zaměření projektů na stejné nebo obdobné aktivity, může být IMA VFU Brno počet takovýchto projektů na VFU limitován,
 • maximální výše podpory jednoho projektu 100 000 Kč,
 • úměrnost celkových nákladů i nákladů v jednotlivých položkách,
 • délka mobility nejméně 5 dní,
 • osobní náklady včetně sociálního a zdravotního pojištění pro příslušného akademického pracovníka odpovědného za čerpání prostředků jsou na jeden projekt IVA VFU limitovány výší 5092 Kč,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním studentem jako řešitelem,
 • podání maximálně jednoho projektu jedním akademickým pracovníkem jako řešitelem,
 • podání maximálně pěti projektů jedním akademickým pracovníkem jako pracovníkem odpovědným za čerpání prostředků,
 • počet členů v projektu (včetně pracovníka odpovědného za čerpání prostředků) může být maximálně 2, tj. student a akademický pracovník odpovědný z čerpání prostředků nebo akademický pracovník, který je současně pracovníkem odpovědným za čerpání prostředků, přičemž mobility se účastní v rámci projektu jeden člen řešitelského týmu,
 • projekt je samostatným projektem podporujícím vzdělávací činnost a nikoli projektem spolufinancování jiného projektu nebo záměru, nebo financováním téhož předmětu činnosti v již řešeném nebo dořešeném jiném projektu včetně projektů OP VK a projektů jim obdobných.

 

Formálními náležitosti, při jejichž nesplnění nebude návrh projektu přijat do soutěže, je vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2014, jeho doručení předepsaným způsobem, na určené místo podání návrhu, v soutěžní lhůtě. Formální náležitostí je také pravdivé, přesné a úplné vyplnění formuláře Projekt IMA VFU Brno na rok 2014 s podpisy řešitelů a všech dalších odpovědných pracovníků předepsaných na uvedeném formuláři, splnění podmínek uvedených v Pravidlech pro poskytování podpory na projekty mobility studentů a akademických pracovníků prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno.

Kontaktním pracovníkem je stanoven referent sekretariátu prorektora pro vědu výzkum a zahraniční vztahy VFU Brno.

Hodnotící lhůta (období, ve kterém IMA VFU Brno zajistí vyhodnocení návrhů projektů a vyhlásí výsledky soutěže, tj. začíná ode dne následujícího po ukončení soutěžní lhůty a končí dnem vyhlášení výsledků soutěže) je od 15. 3. 2014 do 29. 3. 2014.

 

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
předseda IMA VFU Brno

V Brně dne 15. 2. 2014


 

Rozdělení prostředků na projekty mobility studentů a akademických pracovníků prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno pro rok 2014

IMA VFU Brno v souladu s článkem 5 odst. 2 Pravidel pro poskytování podpory na projekty  mobility studentů a akademických pracovníků prostřednictvím Interní mobilitní agentury VFU Brno stanovuje pro rok 2014 rozdělení prostředků v celkové výši 4 200 000 Kč následovně:

 • Kč 4 000 000,- na úhradu způsobilých nákladů projektů podaných do IMA VFU Brno,

a to:

FVL.............1.684 160,- Kč

FVHE...........1.410 760,- Kč

FaF.................905 080,-Kč

 

 • Kč 200 000,- na úhradu způsobilých nákladů spojených s organizací IMA VFU Brno, a to včetně nákladů na hodnocení a kontrolu projekt, zhodnocení dosažených výsledků a další organizační zajištění činnosti, nejvýše však do výše 5% prostředků určených pro IMA VFU Brno.

 

prof. MVDr. Alfred Hera, CSc.
předseda IMA VFU Brno

V Brně dne 13. 3. 2014Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT