Postup při vydávání skript nebo monografie na VETUNI

 

Titulní strana (soubor)

Vypořádání připomínek (soubor)

Návrh na vydání skript (soubor)

Formulář pro přidělení ISBN (soubor)

Formulář Oponentura (soubor)

Formulář pro nečerpání honorářů (soubor)

 

RYCHLÝ MANUÁL K VYDÁNÍ SKRIPT

TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE SMĚRNICI REKTORA Č. ZS 1/2011 VYD Á VAN Í SKRIPT VFU BRNO SLOUŽÍ JEN JAKO POMŮCKA PŘI POSTUPU VYDÁVANÍ SKRIPT
1. Autor vyplní - návrh na vydání skriptu 
 • uvede mj. název skripta, spoluautory, počet stran
 • zadá datum odevzdání skript – datum bude ne déle než za tři měsíce od podání návrhu
 • předá na děkanát – děkan se vyjádří – potom to jde na VVZ 
 • VVZ pošle  zpět na děkanát VYJÁDŘENÍ/ Oznámení o schválení „Návrhu o vydání skript“ /- autorovi je zaslána kopie 

2. Autor má napsaná skripta     

 • finální podobu skript odevzdáte ve formátu doc. a pdf. na CD/DVD na děkanát příslušné fakulty
 • děkan stanoví 2 oponenty pro vydání oponentského posudku k rukopisu 
 • autor muže oponenty jen navrhnout
 • jakmile autor dostane oba posudky, napíše k oběma svým vyjádřením a případným chybám, nesrovnalosti z posudku opraví a zapracuje do skriptu, po opravě předá děkanovi příslušné fakulty na posouzení a odsouhlasení
 • autor se může vzdávat honoráře za toto skriptům (porhlášení o nečerpání) a bude honorován z prostředků OPVK(což je víc) oba zdroje financování nelze použít

3. Autor vyplní formulář pro přidělení ISBN  

 • zašle elekronicky vyplněný pí. Daně Švaříčkové (svarickovad@vfu.cz) na základě tohoto formuláře vám bude zasláno ISBN číslo 
 • v případě, že bude publikace vydána v tištěně i elektronické podobě, je zapotřebí žádat o dvě ISBN, každá publikace bude mít své ISBN 
 • napište tedy, že publikace bude vydána elektronicky i tištěně 

4. Po obdržení souhlasu VVZ a děkánátu

 • vložení ISBN čísla na zadní obálku skript publikace
 • zašlete přes děkanát veškerou dokumentaci pí.Švaříčkové
 • publikace bude s dokumenty zkontrolována zda mají všechny náležitosti a doručí skripta panu prorektorovi pro VVZ

5. Jakmile skripta splňuje všechny náležitosti

 • pan prorektor vydá ROZHODNUTÍ na vydáni skript a zašle jej na děkanát
 • o rozhodnutí budou uvědomění také autoři, kteří poté mohou skripta vytisknout
 • v tištěné formě je zapotřebí dodat 10ks povinných výtisků do knihovny
 • pokud budou skripta V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (PDF), není povinnost nechat tisknout povinné výtisky

Kontakt:

Dana Švaříčková

SVARICKOVAD@VFU.czStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT