Ceník placených služeb, poplatků a sankcí
 Placené služby:
1. Registrace studentů na školní rok
bez poplatku
2. Registrace zaměstnanců – jednorázově
bez poplatku
3. Registrace externích uživatelů na kalendářní rok
100,- Kč
    Platba za vystavení návštěvnické karty
70,- Kč
4. Samoobslužné reprografické a tiskové služby:
 
    xerokopie či tisk černobílý 1 A4
0,80,- Kč
    tisk barevný 1 A4
3,50- Kč
5. Kroužková vazba
20,- Kč
6. Rešeršní služby:
 
    rešerše pro zaměstnance
 bez poplatku
    rešerše pro externí uživatele Kč/hod.
 250,- Kč
7. MVS – meziknihovní výpůjční služba (netýká se MMVS) za 1 stranu A4 při tisku z fondu naší knihovny
2,- Kč + poštovné
8. Půjčení elektronické čtečky PocketBook 
bez poplatku
9. Půjčení sluchátek
bez poplatku
 Poplatky z prodlení a sankce:
1. Poplatky z prodlení za každou knihovní jednotku a za každý započatý kalendářní den překročení výpůjční lhůty
3,- Kč
2. Poplatek za neoprávněné užívání šatní skříňky za každý započatý kalendářní den
20,- Kč
3. Poplatek za výměnu zámku od šatny při ztrátě klíče nebo poškození zámku
500,- Kč
 


Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT