CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies je mobilitní program zemí širší střední Evropy. VETUNI je zapojena do sítě veterinárních středoevropských univerzit s označením VetNest. V rámci této sítě je možné vyjet na několikadenní až semestrální pobyty, a to i v rámci tzv. klinické praxe, navštívit zajímavé partnerské univerzity v těchto konkrétních městech:

  • Bělehrad
  • Budapešť
  • Košice
  • Lublaň
  • Skopje
  • Tirana
  • Vídeň
  • Wroclaw
  • Záhřeb


FINANCOVÁNÍ:

Stipendium je stážistům vypláceno vždy přijímací stranou a žadatel jej obdrží v prvních dnech svého pobytu. Jízdné (týká se ekologického a nejlevnějšího druhu dopravy do dané destinace) vyplácí vysílající univerzita a to na základě originálů jízdenek předložených žadatelem po návratu domů. Aktuální přehled stipendií - na odkazu

https://www.ceepus.info/content/contact

 

VÍCE INFORMACÍ:

Zájemci o mobilitu CEEPUS se registrují na portále

www.ceepus.info

Po přihlášení si žadatelé samostatně odesílají přihlášky přes tuto webovou stránku.

https://www.ceepus.info/content/contact

https://www.dzs.cz/program/ceepus

V případě dalších konkrétních dotazů, prosím, kontaktujte sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy, případně institucionálního garanta tohoto programu na VETUNI, jímž je doc. MVDr. Míša Škorič, Ph.D.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT