AKTION Česká republika - Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru.

Program AKTION poskytuje stipendia na:

  • studijní a výzkumné pobyty v Rakousku pro studenty magisterských/doktorských studijních programů a akademické pracovníky na 1-5 měsíců
  • výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele na 1 měsíc
  • pobyt určený ke zpracování habilitační práce na 6 měsíců

Program AKTION umožňuje studentům také účast na letních jazykových školách. Jedná se o bilaterální třítýdenní jazykové kurzy pořádané v ČR, kde se skupina českých a rakouských studentů učí paralelně v dopoledních hodinách jazyk druhé země (vyučují čeští a rakouští lektoři) a odpoledne a o víkendech jsou pořádány přednášky zajímavých osobností, volitelné semináře, 3 - 4 exkurze, promítání filmů, diskuse apod., a to v obou jazycích.

Přihlášky ke stipendijním pobytům se podávají zpravidla v půlce semestru, který předchází semestru výjezdu. Přihláky na letní školy se podávají do 30 dubna daného roku. Vyplňují se elektronicky, následně se zasílají písemně na adresu kanceláře AKTION ČR-Rakousko.

 

Více informací naleznete na webu AKTION ČR-Rakousko.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT