Novinky
a události

24. 2. 2023

Univerzita třetího věku zahájila obor Pohoda a ochrana zvířat

Tento týden zahájila Univerzita třetího věku (U3V) na Veterinární univerzitě Brno obor Pohoda a ochrana zvířat. Úvod kurzu přednášela protektorka pro vzdělávání VETUNI prof. Ing. Eva Voslářová, Ph.D. Případné zájemce upozorňujeme, že do programu je stále možné se přihlásit.

6. 2. 2023

Den otevřených dveří na FVL

Na Veterinární univerzitě Brno proběhl 3.2.2023 Den otevřených dveří pro uchazeče o studium na Fakultě veterinárního lékařství. Velmi potěšující je, že zájem o studium na Fakultě veterinárního lékařství je již tradičně obrovský. Také letošní setkání zástupců fakulty se zájemci (nezřídka doprovázenými jejich rodiči) o studium magisterského studijního programu „Veterinární lékařství“, ale také se zájemci o nový bakalářský studijní program „Veterinární asistence“, se odehrávalo ve zcela zaplněné posluchárně největší univerzitní kliniky a bylo velmi příjemné.

11. 11. 2022

Rektor VETUNI prezidentem sítě VetNEST

Rektor VETUNI prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA byl zvolen prezidentem sítě VetNEST (Veterinary Network of European Students and Staff Transfer).

Poslední číslo časopisu VITA
Časopis VITA Universitatis