Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno si Vás dovoluje pozvat na 10. podzimní konferenci FVL pro veterinární lékaře a studenty na téma

Fakulta veterinárního lékařství VFU Brno si Vás dovoluje pozvat na 10. podzimní konferenci FVL pro veterinární lékaře a studenty na téma GASTROENTEROLOGIE PSŮ A KOČEK s prof. Albertem Jergensem, DVM, MS, PhD, Dipl.ACVIM (SAIM) konanou pod záštitou rektora VFU Brno prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D., MBA dne 23. září 2019 od 8:00 hodin v Aule VFU Brno Odborný garant konference: Doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., děkan FV

DALŠÍ INFORMACE ZDEStuduj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT