Novinky
a události

1. 6. 2022

Rektor VETUNI vyhlašuje pro studenty program na podporu rozvoje vzdělávací činnosti

V roce 2022 budou oceněni mimořádným stipendiem studenti, kteří se úspěšně zapojí do programu na podporu vzdělávací činnosti ve smyslu zkvalitňování opor pro zvýšení názornosti výuky. Bližší specifikace programu je určena v Podmínkách pro udělení mimořádného stipendia studentům v rámci programu na podporu rozvoje vzdělávací činnosti.

30. 9. 2022

Hygiena a technologie potravin LI. Lenfeldovy a Höklovy dny

Veterinární univerzita Brno FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE a Státní veterinární správa ČR pořádají 12. – 13. 10. 2022 konferenci Hygiena a technologie potravin - LI. Lenfeldovy a Höklovy dny 

18. 8. 2022

Konference Ochrana zvířat a welfare 2022

Fakulta veterinární hygieny a ekologie VETUNI, Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa ČR zvou na 29. konferenci s mezinárodní účastí OCHRANA ZVÍŘAT A WELFARE 2022 pořádanou 20. října 2022